Zeleni dvori

Jedinstvene značajke parcela

  • Do parcela se dolazi prometnicom punog profila (dva vozna traka s obostranim nogostupom)
  • Ulaz na parcelu je širok oko 17 m i okomit na os prometnice, što omogućuje prostran i pregledan kolni ulaz i izlaz iz dvorišta,
  • Od linije sjevernog pročelja kuća, istočne i zapadne međe se lome i usmjeravaju 100% prema jugu tako da su veći dijelovi dvorišta na južnoj strani kuće, što je idealno za orjentaciju dnevnih prosotrija prema dvorištu i stovremeno prema sunačnoj strani. To, također omogućuje maksimalnu osunčanost (iskoristivost) fotonaponskih panela na krovu.
  • Kuće su utemeljene (pozicionirane) na parcele tako da je na sjeveru ostavljeno poluotvoreno predvorište, a na jugu zatvoreno, veće i intimnije dvorište dovoljno veliko za zasade voćki, povrća, travnjaka i sl.
  • U poluotvorenom preddvorišu ispred kuće i garaže u njoj, ostavljeno je dovoljno mjesta za zasad stabala, za privremeno parkiranje minimalno 2 gostujuća automobila, za smještaj spremika za bicikle, za brojila, za smještaj kanti za odlaganje kućnog otpada, te za poštanski sandučić i sl.
  • S obzirom na usmjerenost parcela prema jugu u odnosu na kut prometnice, sjeverna i južna pročelja kuća su u međusobnom posmiku, čime su terase kuća u zaleđu jedne s pram drugih, što osigurava potrebnu intimnost na terasama.
  • Parcele su blago nagnute prema južnoj međi uz koju je izgrađen drenažni koridor, što osigućuje brzo cijeđenje dvorišta u slučaju većih oborina (pljuskova i dugotrajne kiše).
  • Kuće se temelje tako da je ulaz u njih u blagom usponu bez ijedne stepenice, a s obzirom na konfiguraciju okolnog terena (pad od kuće prema međama) nema straha od oborinke vode.
  • Uz južne međe, iznad drenažnog koridora planirana je interna šetnica s vanjskim sportskim spravama, natkrivana i zatvorena zimzelenim i listopadnim biljkama puzavicama. Ista se proteže do nogostupa uz kolnike te s njima zatvara “ krug vitalnosti” dužine 600 m.
  • parcele su skoro identičnog oblika, a različite dužine, odnosno površine. Najmanja je 682m2, a najveća 1456 m2.