Model kuće DUNJA
 

Model kuće DUNJA

 
DUNJA KP*(m2)       NKP** (m2)
Prizemlje 132,73 110,04
Kat 161,61 154,62
Garaža 39,52 31,62
Okućnica 780,30  
     
UKUPNO   287,28
     

*KP -  korisna površina
*NKP - neto korisna površina

 
 
Parcela 1: 991 m2 Model kuće DUNJA - Parcela 1
 
DUNJA SJEVEROISTOK
 
DUNJA JUGOISTOK
 
DUNJA JUGOISTOK VEČERNJI AMBIJENT
 
 
Tlocrti
 
DUNJA TLOCRT PRIZEMLJE DUNJA TLOCRT KAT
 
 
 
Model kuće CRVENA JABUKA
 

Model kuće CRVENA JABUKA

 
CRVENA JABUKA  KP*(m2)  NKP**(m2)
Prizemlje 136,10 116,81
Kat 130,96 126,61
Carport 43,22 17,25
Okućnica 537,32  
     
UKUPNO   260,67
     

*KP - korisna površina
**NKP - neto korisna površina 

 
Parcela 2: 739 m2 Model kuće CRVENA JABUKA - Parcela 2
 
CRVENA JABUKA SJEVEROISTOK
 
CRVENA JABUKA JUGOISTOK
 
CRVENA JABUKA JUGOISTOK VEČERNJI AMBIJENT
 
 
Tlocrti
 
CRVENA JABUKA TLOCRT PRIZEMLJE CRVENA JABUKA TLOCRT KAT
 
 
 
Model kuće MARELICA
 

Model kuće MARELICA

 
MARELICA   KP*(m2   NKP** (m2)
Prizemlje 128,18 94,36
Kat 137,12 116,90
Garaža 36,00 28,80
Okućnica 530,64  
     
UKUPNO   240,06
     

*KP -  korisna površina
**NKP - neto korisna površina 

 
Parcela 3: 718 m2 Model kuće MARELICA - Parcela 3
 
MARELICA SJEVEROISTOK
 
MARELICA JUGOZAPAD
 
MARELICA JUGOZAPAD VEČERNJI AMBIJENT
 
 
Tlocrti
 
MARELICA TLOCRT PRIZEMLJE MARELICA TLOCRT KAT
 
 
 
Model kuće KRUŠKA
 

Model kuće KRUŠKA

 
KRUŠKA KP* (m2  NKP (m2)
Prizemlje 134,23 124,05
Kat 125,38 116,89
Garaža 21,87 17,50
Okućnica 506,96  
     
UKUPNO   258,44

*KP -  korisna površina

**NKP - neto korisna površina 

 
Parcela 4: 692 m2 Model kuće KRUŠKA - Parcela 4
 
KRUŠKA SJEVEROISTOK
 
KRUŠKA JUGOISTOK
 
KRUŠKA JUGOISTOK VEČERNJI AMBIJENT
 
 
Tlocrti
 
KRUŠKA TLOCRT PRIZEMLJE KRUŠKA TLOCRT KAT
 
 
 
Model kuće PLAVO GROŽĐE
 

Model kuće PLAVO GROŽĐE

 
PLAVO GROŽĐE  KP* (m2)  NKP** (m2)
Prizemlje 175,60 130,69
Kat 150,56 127,04
Garaža 36,02 28,82
Okućnica 523,59  
     
UKUPNO   286,54
     

*KP -  korisna površina
**NKP -  neto korisna površina 

 
Parcela 5: 771 m2 Model kuće PLAVO GROŽĐE - Parcela 5
 
PLAVO GROŽĐE SJEVEROISTOK
 
PLAVO GROŽĐE JUGOISTOK
 
PLAVO GROŽĐE JUGOISTOK VEČERNJI AMBIJENT
 
 
Tlocrti
 
PLAVO GROŽĐE TLOCRT PRIZEMLJE PLAVO GROŽĐE TLOCRT KAT
 
 
 
Model kuće ŠLJIVA
 

Model kuće ŠLJIVA

 
ŠLJIVA    KP*(m2) NKP**(m2)
Prizemlje 150,23 118,31
Kat 150,79 111,05
Carport      38,53 16,03
Okućnica 558,35  
     
UKUPNO   245,39
     

*KP -  korisna površina
*NKP -  neto korisna površina

 
Parcela 6: 775 m2 Model kuće ŠLJIVA - Parcela 6
 
ŠLJIVA SJEVEROZAPAD
 
ŠLJIVA JUGOZAPAD
 
ŠLJIVA JUGOZAPAD VEČERNJI AMBIJENT
 
 
Tlocrti
 
ŠLJIVA TLOCRT PRIZEMLJE ŠLJIVA TLOCRT KAT
 
 
 
Model kuće TREŠNJA
 

Model kuće TREŠNJA

 
TREŠNJA     KP* (m2)    NKP (m2)
Prizemlje 153,26 106,57
Kat 124,35 113,49
Garaža 36,00 28,80
Okućnica 566,91  
        
UKUPNO   248,86
     

*NKP - korisna površina
**NKP - neto korisna površina

 
Parcela 7: 779 m2 Model kuće TREŠNJA - Parcela 7
 
TREŠNJA SJEVEROISTOK
 
TREŠNJA JUGOISTOK
 
TREŠNJA JUGOISTOK VEČERNJI AMBIJENT
 
 
Tlocrti
 
TREŠNJA TLOCRT PRIZEMLJE TREŠNJA TLOCRT KAT
 
 
 
Model kuće MALINA
 

Model kuće MALINA

 
MALINA  KP* (m2) NKP** (m2)
Prizemlje 157,44 129,41
Kat 146,77 127,41
Garaža 19,53 15,62
Okućnica 575,96  
     
UKUPNO     272,44
     

*KP - korisna površina
**NKP -  neto korisna površina

 
Parcela 8: 783 m2 Model kuće MALINA - Parcela 8
 
MALINA SJEVEROZAPAD
 
MALINA JUGOZAPAD
 
MALINA JUGOZAPAD VEČERNJI AMBIJENT
 
 
Tlocrti
 
MALINA TLOCRT PRIZEMLJE MALINA TLOCRT KAT
 
 
 
Model kuće BOROVNICA
 

Model kuće BOROVNICA

 
BOROVNICA   KP*(m2)   NKP**(m2)
Prizemlje 141,11 135,09
Kat 100,43 91,24
Carport 38,56 16,14
Okućnica 582,23  
     
UKUPNO   242,47
     

*KP - korisna površina
**NKP - neto korisna površina

 
Parcela 9: 787 m2 Model kuće BOROVNICA - Parcela 9
 
BOROVNICA SJEVEROISTOK
 
BOROVNICA JUGOISTOK
 
BOROVNICA JUGOISTOK VEČERNJI AMBIJENT
 
 
Tlocrti
 
BOROVNICA TLOCRT PRIZEMLJE BOROVNICA TLOCRT KAT
 
 
 
Model kuće BRESKVA
 

Model kuće BRESKVA

 
BRESKVA  KP* (m2 NKP** (m2)
Prizemlje  140,31 97,39
Kat 137,12 116,90
Garaža 36,00 28,80
Okućnica 592,29  
     
UKUPNO    243,09
     

*KP -  neto korisna površina
**NKP -  neto korisna površina

 
Parcela 10: 792 m2 Model kuće BRESKVA - Parcela 10
 
BRESKVA SJEVEROZAPAD
 
BRESKVA JUGOISTOK
 
BRESKVA JUGOISTOK VEČERNJI AMBIJENT
 
 
Tlocrti
 
BRESKVA TLOCRT PRIZEMLJE BRESKVA TLOCRT KAT
 
 
 
Model kuće BIJELO GROŽĐE
 

Model kuće BIJELO GROŽĐE

 
BIJELO GROŽĐE   KP* (m2)  NKP** (m2)
Prizemlje 184,96 132,19
Kat 130,09 127,22
Garaža  36,00 28,80
Okućnica 729,27  
     
UKUPNO   288,21
     

*KP - korisna površina
**NKP -  neto korisna površina

 
Parcela 11: 962 m2 Model kuće BIJELO GROŽĐE - Parcela 11
 
BIJELO GROŽĐE SJEVEROISTOK
 
BIJELO GROŽĐE JUGOISTOK
 
BIJELO GROŽĐE JUGOISTOK VEČERNJI AMBIJENT
 
 
Tlocrti
 
BIJELO GROŽĐE TLOCRT PRIZEMLJE BIJELO GROŽĐE TLOCRT KAT
 
 
 
Model kuće ZELENA JABUKA
 

Model kuće ZELENA JABUKA

 
ZELENA JABUKA KP*(m2)    NKP**(m2)
Prizemlje 136,10 116,81
Kat 130,96 126,61
Carport 43,22 17,25
Okućnica 799,32  
     
UKUPNO   260,67
     

*KP - korisna površina
**NKP -  neto korisna površina

 
Parcela 12: 1001 m2 Model kuće ZELENA JABUKA - Parcela 12
 
ZELENA JABUKA SJEVEROZAPAD
 
ZELENA JABUKA JUGOZAPAD
 
ZELENA JABUKA JUGOZAPAD VEČERNJI AMBIJENT
 
 
Tlocrti
 
ZELENA JABUKA TLOCRT PRIZEMLJE ZELENA JABUKA TLOCRT KAT
 
 
 
Model kuće KUPINA
 

Model kuće KUPINA

 
KUPINA     KP* (m2)  NKP** (m2)
Prizemlje 157,41 129,38
Kat 145,65 127,27
Garaža 19,51 15,61
Okućnica 907,96  
     
UKUPNO   272,26
     

*KP - korisna površina
**NKP -  neto korisna površina

 
Parcela 13: 1015 m2 Model kuće KUPINA - Parcela 13
 
KUPINA SJEVEROISTOK
 
KUPINA JUGOZAPAD
 
KUPINA JUGOZAPAD VEČERNJI AMBIJENT
 
 
Tlocrti
 
KUPINA TLOCRT PRIZEMLJE KUPINA TLOCRT KAT
 
 
 
Model kuće JAGODA
 

Model kuće JAGODA

 
JAGODA  KP* (m2)  NKP** (m2)
Prizemlje 183,85 167,38
Kat 162,89 146,60
Garaža 36,00 28,80
Okućnica 1209,09  
      
UKUPNO    342,79
     

*KP -  korisna površina
**NKP -  neto korisna površina

 
Parcela 14: 1456 m2 Model kuće JAGODA - Parcela 14
 
JAGODA SJEVEROISTOK
 
JAGODA JUGOISTOK
 
JAGODA JUGOISTOK VEČERNJI AMBIJENT
 
 
Tlocrti
 
JAGODA TLOCRT PRIZEMLJE JAGODA TLOCRT KAT